Omakotisäätiö logo

Kesäkuulumiset

Yleistä

Omakotisäätiö on kasvanut vanhusten asumispalveluista monipuoliseksi ikäihmisten palvelukeskukseksi. Kasvu on tuonut osaltaan haasteita mutta myös elämää ympärille ja uudenlaisia näkökulmia ikäihmisten auttamiseen ja osallisuuden tukemiseen. Nyt Mäntylän pihalla voi nähdä vapaaehtoisen vetämässä jumppahetkeä, johon osallistuu sekä senioritoiminnan että ryhmäkotien ikäihmisiä. Ei erotella, missä ikäihminen asuu, vaan kaikki innostuneet voivat osallistua kykyjensä mukaan.


Korona-aikana opimme varautumaan yllättävään, epätietoiseen tilanteeseen. Koronapandemian alkutaipaleella emme tienneet, mistä on kyse, mistä saamme suojavarusteita, kuinka suojautua koronaa vastaan jne. Tänä vuonna olemme olleet uuden haasteen edessä Ukrainan sodan vuoksi: olemmeko varautuneet tarpeeksi sellaiseen uhkaan, joka tarkoittaa suojautumista hyökkäystä vastaan? Niinpä laitoimme väestösuojat kuntoon ja ravitsemispäällikkö Sisko Putkonen perusti ruoka-aineiden varmuusvaraston. Nyt pitäisi selvitä vähintään kolme vuorokautta vaikeammissakin olosuhteissa.


Saimme taloustiimiin pätevän vahvistuksen uudesta talouspäällikkö Päivi Soinista. Uudistuksia on luvassa ja jämäkkää taloushallintoa.


Johtoryhmä

Aloimme kehittää Skillmotorin avulla kahden ryhmäkodin työyhteisöä. Välillä tuntui, että kehittämisen punainen lanka oli hukassa. Kuitenkin hankkeen ansiosta johtoryhmä patistettiin strategiailtapäivään, josta kehkeytyikin antoisa keskustelufoorumi. Iltapäivästä jäi yhteinen fiilis visiosta: Omakotisäätiö on Helsingin halutuin ikäihmisten palvelujen tuottaja ja kaupungin tavoitelluin työpaikka. Yhteisöllisyys oli myös kaikkien huulilla. Miten se näkyy ja saadaan näkyväksi meidän organisaatiossamme?


Syvensimme Iiro Jussilan vetämässä työpajassa strategista ymmärrystä. Yhteisöllisyys sai moniulotteisen merkityksen, melkeinpä hahmopsykologisen: kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Yhteisöllisyys on voima ja liima kaiken toiminnan välillä. Työntekijät tuovat yhteisöön oman osansa auttamalla ja tukemalla ikäihmisiä. Ikäihmiset tuovat osaltaan oman merkityksensä olemalla läsnä ryhmäkodeissa, vuokralaisina, kotihoidossa ja senioritoiminnassa. Kaikki ovat samaa yhteisöä työyksiköstä tai ikäihmisen osallisuuden muodosta huolimatta. Omaisten ja vapaaehtoisten osallisuus on myös ensiarvoisen tärkeää.


Hallitus

Omakotisäätiöllä on Martti Taljan vetämä tehokas hallitus. Talouspäällikkö Päivin ja henkilöstöpäällikkö Riikka Aholan kanssa olimme keväällä heittämässä hanskat tiskiin kotihoidon osalta. Kotihoidon asiakkaat olivat haihtuneet kuin tuhka tuuleen, ja meille jäi vain kulut käsiin. Säätiön hallitus piti tilanteesta kokouksen, josta saimme rohkaisevia ohjeita, kuinka jatkaa tästä eteenpäin. Markkinointi- ja viestintäosaamista tarvittiin, erityisesti somemaailman koukeroiden haltuunottoa. Kutsuimme Markkinointisankarit apuun. Heidän kotiläksynään kirjoitan tätäkin tekstiä. Oli helpottavaa huomata, kuinka asioihin, joita ei itse hallitse, voi saada ammattilaisten apua ja homma alkaa toimia. Nyt kotihoidon puhelin soi ja ollaan taas rekrytointitilanteessa; mistä saadaan Sallan tiimiin osaavia ja motivoituneita hoitajia? Ei voida ohittaa osastonhoitaja Salla Reiman merkitystä kotihoidon tilanteen parantumiseen; yhdessä tekemällä, kovalla sykkeellä selkeitä tavoitteita kohden!


Henkilökunta

Ryhmäkotien osastonhoitajat Minna Loikkanen, Laura Varis ja Henna-Riikka Honkanen kehittävät määrätietoisesti hoitotyötä kohti vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Ryhmäkoteihin ei tulla vain töihin ja tehdä työvuoron sisältävät pakolliset tehtävät vaan työntekijät tulevat yhteisöön, jossa hoitajat auttavat ja tukevat ikäihmisiä heidän arjessaan. Ajattelutavan muutos laitoskeskeisyydestä yksilökeskeisyyteen on tuonut iloa ja elämää ikäihmisten arkeen. Nyt tuntuu jo käsittämättömältä ajatukselta, että aikaisemmin vanhuksille pidettiin ”vuodepäiviä” tai vanhuksia hoidettiin pelkästään sänkyyn, vaikka toimintakykyä oli vielä jäljellä. Toinen selkeä kehittämiskohde on ollut saattohoito. Henna-Riikka on määrätietoisesti ohjannut hoitajia hyvään saattohoidon toteutukseen. Kuoleman lähestyessä vanhukset ovat saaneet läsnäolevaa ja kivutonta saattohoitoa omaisten ympäröimänä. On opittu tunnistamaan, milloin on oikea hetki valmistaa vanhusta ja hänen omaisiaan kohtaamaan edessä oleva kuolema.


Omakotisäätiöllä on ollut jo vuosien ajan vahvuutena fysioterapeutti Marica Wirtasen vahva sitoutuminen vanhusten toimintakyvyn ylläpitoon. Marica ja virikevastaava Jenni Sinkkosen toimivat itseohjautuvasti vanhusten hyväksi. Jenni on tuonut uutena virikevastaavana tuoreen tuulahduksen innovatiivisesta toiminnasta vanhusten hyväksi: tylsästä tunnelista on tehty muistojen polku ym. mukavaa tavalliseen arkeen.


Vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen toteuttaminen on tuonut omat haasteensa henkilöstöpäällikkö Riikalle. Oppisopimuskoulutus on ollut yksi hyvä väylä rekrytoinnissa. Toinen väylä ilmaantui yllättäen, kun pohdimme Vanamon hoitajien kanssa kolmivuorotyön haasteita. Hoitajat olivat sitä mieltä, että kaksivuorotyö on parempi vaihtoehto. Päädyimme kokeilemaan yöhoitajien rekrytointia ja yllättäen onnistuimmekin siinä. Tämä on kyllä vastoin tekemäämme strategista linjausta. Aikoinaan päätimme, että hoitajat tekevät kolmivuorotyötä, jotta vastuuhoitajuus jakautuu yhdenvertaisesti kaikille. Valitettavasti ajat muuttuvat eikä strategisesti hyvänä pitämää ajatusta voi täysin toteuttaa.

Kehittämiskoordinaattori Birgitta Bakker on vienyt todella upeasti senioritoimintaa eteenpäin. Toiminta aloitettiin Stean rahoittamalla kolmivuotisella Kanto-hankkeella. Tänä vuonna toiminta jatkuu Stean rahoittamana vakituisena toimintana. Tämä on hieno saavutus! Elämänoteohjaaja Sirkku Sjöman pyörittää laajenevaa vapaaehtoistoimintaa. Stean rahoituksen lisäksi saimme myös Helsingin kaupungilta rahoitusta ikäihmisten liikkumisen tukemiseen. Liikkumiskoordinaattori Anne Rauma on laittanut jo tuulemaan ja etsinyt uudenlaisia yhteistyökuvioita muiden toimijoiden kanssa.


Yhdessä tekemällä saamme tavoittelemiamme hyviä asioita vietyä eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa ammattitaitoisen ja mukavan henkilökunnan kanssa.