Omakotisäätiö logo

Rauhallinen tutustuminen luo hyvän pohjan kuntouttavan hoitotyön onnistumiselle

- Fysioterapeuttina tavoitteeni on mahdollistaa asukkaalle mahdollisimman hyvä arki niillä voimavaroilla, joita hänellä on. Pyrkimyksenä on kannustaa asukkaita omatoimisuuteen. Meillä ei ole täällä yhtään vuodepotilasta, jokainen pääsee istumaan ja liikkumaan tavalla tai toisella, toteaa Omakotisäätiön fysioterapeutti Marica Wirtanen.

 

Fysioterapeutin työssä ei voi kiirehtiä, sillä kaikki lähtee luottamuksesta.

- Itselleni on tärkeää olla kiireettömästi ja rauhallisesti läsnä asukkaan kohtaamisessa. Olen panostanut paljon tutustumiseen, tunnen kaikki 75 asukastamme ja tiedän jokaisen elämästä. Muistisairaat ihmiset ovat todella vieneet sydämeni. Olen huomannut, että muistisairaat aistivat asioita, kuten aitoa läsnäoloa, herkemmin. Onkin koskettavaa kun asukkaat tulevat halaamaan ja iloitsevat kohtaamisestamme. Olen tainnut siis jättää muistijäljen toiminnallani.

 

Uuden asukkaan saapuminen on tärkeä tapahtuma ja pohjatyöhön panostetaan, jotta asukas kotiutuu hyvin. Yhteistyö omaisten kanssa on myös fysioterapeutin roolissa todella tärkeää.

- Kun uusi asukas saapuu, tapaan hänet mahdollisimman pian, tutustun ja kartoitan voimavarat. Tulokokouksessa tapaan omaiset, saan heiltä tärkeää tietoa ja aloitamme yhdessä vastuuhoitajan, virikevastaavan ja asukkaan kanssa Hyvä arki huoneentaulun tekemisen. Osallistun myös yhdessä virikevastaavan kanssa hoitosuunnitelmien laatimiseen. Tutustumishetkestä alkaa luottamuksen luominen, sen jälkeen tulee kaikki muu.

 

Jokaiselle asukkaalle tehdään oma Hyvä arki -huoneen taulu. Se on personoitu taulu asukkaasta, johon keräämme tietoa niin asukkaalta itseltään kuin omaisilta.

- Taulussa on kerrottuna asukkaan voimavarat, toivomukset, mieltymykset ja unelmat. Se ripustetaan huoneen seinälle, aina toki asukkaan suostumuksella.

 

Fysioterapeutin työnkuva on laaja. Arki jakautuu tasaisesti viiden ryhmäkodin välillä. Jokaisessa ryhmäkodissa Marica on viikon kerrallaan. Asukastyön lisäksi Marican toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi hoitajien ergonomiaopastus sekä kaikki apuvälineisiin liittyvä.

- Käymme hoitajien kanssa läpi mm. siirtoja ja varmistamme asukkaalle sopivat menetelmät hoitajien ergonomia huomioiden. Pidän jokaisessa ryhmäkodissa kuntouttavan hoitotyön kokoukset, jossa hoitajat saavat äänensä kuuluville ja voivat kertoa kuulumiset. Tämän lisäksi pidän huolen myös laajasta apuvälineistöstä, niiden tilauksista sekä korjaus- ja huoltotarpeiden koordinoinnista.

 

Työtä on paljon ja tunteja rajattu määrä, sujuva yhteistyö hoitajien kanssa onkin todella tärkeää.

- Meillä on täällä hyvä yhteishenki ja itseäni ilahduttaa suuresti kun huomaan, että yhdessä sovittuja asioita toteutetaan hoitotyössä.

Kaikista tärkeintä työssäni ovat asukkaat, he ovat opettaneet itselleni todella paljon.

 

Välillä olo on toki myös riittämätön, kun asukkaita on 75 ja jokaiselle haluaisin antaa kiireetöntä aikaa. 

- Asukkaan hymy ja onnistumisen kokemukset motivoivat ja auttavat jaksamaan.


Muistoja on kertynyt 22 vuoden aikana valtavasti.

- Ennen kirjoitin muistoja ihan vihkoon ylös. Yleensä ne liittyivät tilanteisiin, joissa asukas oli sanonut jonkin hauskan lausahduksen. Myös retket ovat ikimuistoisia, etenkin, jos asukkaalle nousee jokin oma muisto mieleen.

Motivoivia tilanteita muistan myös useita. Aikanaan meillä oli malliruokailuryhmä, jossa veimme asukkaat syömään Omakotisäätiön Herkkutuvan kabinettiin. Se oli merkittävä hetki asukkaille, kun he pääsivät ”ulos” syömään. Oli jopa tilanteita, joissa asukas alkoi itse syödä kun ympäristö oli uusi.

Eräs rouva sanoikin, “Mitä hyvää olen tehnyt, että pääsin tänne ravintolaan syömään kanssanne”. Se kosketti.

 

Marica on työskennellyt Omakotisäätiössä jo 22 vuotta ja nykyään hän toimii myös työsuojeluvaltuutettuna. Työpaikka on viihtyisä ja työhön pystyy itse vaikuttamaan todella paljon. Nämä ovat asioita, joita Marica nostaa esille Omakotisäätiöstä työpaikkana.

- En kuvitellut olevani samassa paikassa näin pitkään, mutta täällä on ollut hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kouluttautua. Olen mm. hankkinut lähiesimiestutkinnon täällä ollessani. Omakotisäätiö on kodinomainen, sopivan pieni paikka kauniissa merellisessä ympäristössä.

 

Eräs työharjoittelussa ollut opiskelija sanoi hyvin osuvasti:

Tämä on koko Helsingin paras paikka, sillä täällä oikeasti tapahtuu asioita.

 

—-

 

Marica kertoo mielellään lisää Omakotisäätiön fysioterapiasta ja kuntoutuksesta.

 

Marica Wirtanen

marica.wirtanen@omakotisaatio.fi

0400 270620
Fysioterapia Marica Wirtanen