Omakotisäätiö logo

TOIMINTAAMME OHJAA

Yksilöllisyys

Toimintamme perustuu asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Vastuullisuus

Toimintamme perustuu ammattitaitoon. Tuotamme laadukasta ja
kokonaisvaltaista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille ihmisille. Palvelumme ovat luotettavia ja turvallisia. Toimimme joustavasti ja uudistamme palvelujamme palautteen mukaan.
Kannamme vastuun omasta tekemisestämme.

Inhimillisyys

Toimintamme perustuu ihmisarvon kunnioitukseen. Osaamisemme perustuu ystävällisyyteen, suvaitsevaisuuteen, huomaavaisuuteen,

kunnioitukseen,
oikeudenmukaisuuteen, tasavertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Toimimme kollegiaalisesti
toisiamme arvostaen. Elämäniloa ja huumoria unohtamatta.

LAADUNVARMISTUS

Omavalvontasuunnitelmat


Omavalvontasuunnitelmat toimivat sisäisinä laadunhallintavälineinä. Arvioimme toimintaamme ja tarvittaessa korjaamme sitä.

  • Ympärivuorokautisen palveluasumisen omavalvontasuunnitelma pdf-tiedosto.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen laatukriteerit

Omakotisäätiöllä seuraamme hoidon laatua valituin laatukriteerein, jotka tulevat RAI-arvioinnista. RAI järjestelmä, eli ”Resident Assessment Instrument”, on kansainvälinen vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä. RAI-järjestelmän avulla seuraamme hoidon laatua ja tuloksia. Käytämme järjestelmää myös asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaan. Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen RAI-arviointi kahdesti vuodessa.


Taulukossa on kuvattu RAI-arvioinneista nostetut laatukriteerit vuodelle 2024, pdf-tiedosto.

Lisätietoja saa tarvittaessa ryhmäkotien sairaanhoitajilta.


Omaiskysely
Asiakastyytyväisyys- ja omaiskyselyillä keräämme tietoa kokemuksista ja kehittämiskohteista.

  • Omaiskysely tehtiin syksyllä 2022. Vastauksia tuli yhteensä 53. Kaikista ryhmäkodeista saatiin vähintään viisi vastausta. Vertailua on tehty vuoden 2021 tuloksiin. Voi todeta, että ulkoilua koetaan olevan enemmän kuin aikaisemmin. Asukkaan tyytyväisyys elämäänsä ja ympäristön turvallisuus koetaan aikaisempaa heikommaksi. Yhteydenpito omaisiin ja omaisen mahdollisuus osallistua asukkaan hoidon päätöksentekoon on parantunut. Toisaalta omaisten kokemukset kohtaamisesta omaisena ryhmäkodissa on hieman heikentynyt. Kyselyn tulokset pdf-tiedosto.
  • Omaiskysely tehtiin syksyllä 2021. Kyselyn tulokset pdf-tiedosto.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa vanhuspalvelulain mukaista henkilöstömitoitusta (0,65) kaksi kertaa vuodessa. Omakotisäätiön henkilöstömitoitus oli ryhmäkodeissa vuonna 2023

  • Aallokko 0,68 (5/23), 0,67 (10/23)
  • Kaislikko 0,76 (5/23), 0,69 (10/23)
  • Rantaniitty 0,69 (5/23), 0,73 (10/23)
  • Malva 0,66 (5/23), 0,71 (10/23)
  • Vanamo 0,65 (5/23), 0,71 (10/23)

Yhteenlaskettu keskiarvo oli 0,688 (5/23), 0,702 (10/23)


Auditoinnit

Helsingin kaupungin auditoinnit 2024

Ryhmäkoti Rantaniitty pdf-tiedosto

Ryhmäkoti Vanamo pdf-tiedosto

Ryhmäkoti Aallokko ja Kaislikko pdf-tiedosto

Ryhmäkoti Malva pdf-tiedosto

Helsingin kaupungin auditointi vuonna 2022

Ryhmäkotien auditointi 15.9.2022 pdf-tiedosto

Helsingin kaupungin auditointi vuonna 2021

2. Ennalta ilmoittamaton valvontakäynti, ympärivuorokautinen palveluasuminen 9.11.2021 raportti pdf-tiedosto.

3. Auditointikäynti etäpalaverina 3.2.2021 raportti pdf-tiedosto.


Elintarvikevalvonta

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista tehdään joka toinen vuosi ennalta ilmoittamaton valvontakäynti valmistuskeittiöön. Käynnistä tehdään Oiva-raportti, joka kertoo valmistuskeittiön laadun tason. Vuonna 2023 arvosanaksi tuli hyvä, Oiva 2023.