Omakotisäätiö logo

Matala organisaatio ja vaikuttamismahdollisuudet ovat salaisuus pitkäaikaisiin työsuhteisiin

Omakotisäätiö on kasvanut vuosien saatossa yhdessä työntekijöiden ja asukkaiden kanssa monipuoliseksi ikäihmisten palvelukeskukseksi. Nopean työntekijävaihtuvuuden hoiva-alalla Omakotisäätiö on onnistunut olemaan työpaikka, jossa halutaan työskennellä pitkään. Pohdimme Omakotisäätiön henkilöstöpäällikön Riikka Aholan kanssa, mikä oikeastaan on Omakotisäätiön pitovoiman salaisuus.

 

Riikka työskentelee Omakotisäätiössä henkilöstöpäällikkönä ja samoin kuten monella muullakin omakotisäätiöläisellä myös hänen uransa Omakotisäätiössä on pitkä.

- Aloitin keikkailemaan sairaanhoitajana Omakotisäätiössä jo vuonna 1996 ja vuonna -98 jäin tekemään pidempää sairaanhoitajan sijaisuutta. Ja sille matkalle jäin. Henkilöstöpäällikön tehtävät kutsuivat vuonna 2015. Tehtävässä menestymisessä ehdoton rikkaus on ollut monipuolinen kokemus koko talosta ja erilaisista tehtävistä.

 

Mutta mikä on se asia, joka saa ihmiset viihtymään pitkään samassa talossa. Hoiva-alalla on tunnetusti puute työntekijöistä ja vaihtuvuus on todella suurta. Omakotisäätiö on tässä poikkeus. Riikka nostaa esiin vaikuttamismahdollisuudet.

- Uskon, että yksi tärkeä tekijä on meidän matala organisaatio, täällä saa oman äänensä kuuluviin. Työntekijät saavat kehittää toimintaa ja suunnitella erilaisia tapahtumia. Tietyt perussäännöt toki on, mutta muuten omaan työhön saa itse vaikuttaa. Työyhteisö on avoin uusille ideoille. Me-henki on työyksiköissä vahva!

 

Riikka korostaa myös lähiesihenkilöiden roolia.

- En voi riittävästi korostaa lähiesihenkilöiden roolia. Esihenkilöillä on valtavan suuri vaikutus työyhteisön yhteisöllisyyteen ja loistavan tiimihengen ylläpitämiseen. Meillä Me-henki on käsin kosketeltavaa. Vaikka työyksiköitä on useita, olemme onnistuneet rikkomaan muureja näiden välillä. Sijaistamiset sujuvat jouhevasti ja tieto ja taito liikkuvat tekijöiden mukana.

 

Useiden isojen organisaatioiden haasteena on kankeus ja monet asiat tulevat annettuna tekijänä.

- Meillä näin ei ole. Meillä kaikkien ovi on aina auki, Säätiön johtajaa myöten. Juttelemme ja jaamme tietoa arjen kiireessäkin. Haluamme, että meillä viihdytään, vaikka työ on ajoittain kiireistä ja raskasta. Ja tekijät itse tietävät mitä pitää kehittää, jotta työ on sujuvaa ja laadukasta.

 

 

Omat toiveet kannattaa tuoda esiin

 

Omakotisäätiössä kannattaa kertoa mitkä asiat itseään kiinnostavat. Toimintamme on tekijöiden vuoksi innovatiivista. Aikaisemmin kuulimmekin virikevastaava Jennin luomista upeista kokemuksista ikäihmisille ja Jennin toimet nousevat esiin myös Riikan puheissa.

- Jennistä tuli virikevastaavamme hänen omasta aloitteestaan. Virikevastaavan roolissa pääsee kehittämään koko Omakotisaäätiön viriketoimintaa ja mahdollistamaan meidän asukkaille upeita kokemuksia. Ja tämä rooli toteutui, koska Jennillä oli tehtävään itsellä palo.

 

Toiminta Omakotisäätiössä on innovatiivista ja asioita tapahtuu. Erilaisia tapahtumia ja toimia kannattaa kokeilla, vain niin näkee mikä toimii ja mikä ei. Jenni on ottanut mm. talot yhdistävän yhdyskäytävän ihan uudenlaiseen käyttöön. Siellä on järjestetty erilaisia teemoja kuten Muistojen tunneli. Nyt joulun alla käytävään rakentuu jokaisen työyksikön joulu.

- Menemme kaikki yhdessä luomaan joulutunnelmaa käytävään marraskuussa. Yhdyskäytävästä onkin tullut viihtyisä kohtaamispaikka kolkon läpikulku paikan sijaan.

 

 

Uusiin tulijoihin panostetaan

 

Omakotisäätiön tavoitteena on saada uudet tekijät viihtymään hyvin heti ensimmäisestä kohtaamisesta lähtien, jotta heistä tulee pitkäaikaisia työntekijöitä.

- Näin emme joudu turvautumaan lyhytaikaisiin vuokratyöntekijöihin. Oppilaitosyhteistyö on tässä myös merkittävässä asemassa. Omakotisäätiöllä on erittäin hyvä maine alan oppilaitoksissa ja meille halutaan harjoitteluun.

 

Nytkin juuri oppilaitokset ovat lähettäneet Omakotisäätiölle toiveita tulevista harjoittelupaikoista ja Riikka jakaa paikat tasaisesti eri oppilaitosten välillä.

- Panostamme nuoren kohtaamiseen, jotta hänelle tulee heti arvostettu olo. Huolehdimme, että laadukasta ohjausta on riittävästi saatavilla. Toivomme toki saavamme opiskelijan meille keikkalaiseksi ja sitten vakituiseksi. Usein tämä panostus kannattaa ja kasvutarinoita meillä on useita, Riikka muistelee tyytyväisenä.

 

Lähihoitaja Johanna Pekonen aloitti Omakotisäätiöllä yläasteikäisenä TET-harjoittelijana, ja työvuosia Omakotisäätiön palveluksessa on kertynyt jo yli 10 vuotta! Samoin opiskelija Jamuna Bhandari, joka tuli ensin Omakotisäätiöön kieliharjoitteluun, aloitti opiskelun oppisopimuksella ja valmistuu nyt jouluna lähihoitajaksi.

- On mahtavaa nähdä ihmisten kehittymistä ja kasvua alan ammattilaisiksi. Yhteenvetona voisikin todeta, että yhdessä tekeminen, asioiden jakaminen ja vaikuttamismahdollisuudet ovat avain asioita työpaikan pitovoiman lisäämisessä. Omakotisäätiössä panostetaan työntekijöihin, sillä ovathan he koko toiminnan sydän.