Omakotisäätiö logo

Lämmintä ja laadukasta huolenpitoa ikäihmisille

Omakotisäätiö tarjoaa erityyppisiä asumisvaihtoehtoja ja ympärivuorokautista hoiva-asumista. Puotilassa toimiva säätiö on Helsingin kaupungin vanhustenpalvelujen hoivan ostopalvelu- ja palvelusetelituottaja.


Yleishyödyllisenä säätiönä tehtävistä huolehditaan voittoa tavoittelematta. Resurssit ohjataan riittävään henkilöstömitoitukseen ja toiminnan kehittämiseen yhdessä ikääntyneiden henkilöiden ja muiden toimijoiden kanssa. Säätiö toimiii alueen ikääntyneiden avoimena kohtauspaikkana ja tekee etsivää vanhustyötä,  jolla tavoitetaan kotona asuvia, tukea tarvitsevia ikäihmisiä.

"Kaiken toimintamme arvoperustana on

yksilöllisyys, vastuullisuus ja inhimillisyys"

Omakotisäätiö on Itä-Helsingin ikäihmisiä varten. Haluamme auttaa ikäihmisiä selviytymään arjen askareista heidän omien voimavarojensa mukaan. Vahvistamme ikäihmisten toimijuutta ja osallisuutta etsivän vanhustyön ja aktiivisen senioritoiminnan avulla. Kotihoidon palveluilla autamme kodin askareissa ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.


Tarjoamme erilaisia asumisvaihtoehtoja soluasunnoista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Kaiken toimintamme arvoperustana on yksilöllisyys, vastuullisuus ja inhimillisyys. Päämääränämme on, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä tuottamiimme palveluihin ja löytävät helposti itselle sopivan palvelukokonaisuuden. Tämä onnistuu yhdessä keskustelemalla ja sopimalla; asiakas, hänen omaisensa ja Omakotisäätiön työntekijä.


Omakotisäätiö pitää huolta myös omista työntekijöistään. Itseohjautuvissa työyksiköissä jokainen työntekijä voi vaikuttaa oman työyksikkönsä toimintaan. Esihenkilöt ovat valmentajia, jotka ohjaavat työyksiköitä kehittymään ja kasvamaan sellaisiksi yhteisöiksi, joissa kaikkien on helppo työskennellä. Ammattitaitomme perustuu elinikäiseen oppimiseen.


Susanna Kiuru

Säätiön johtaja

OMAKOTISÄÄTIÖN TOIMINTA ALKOI JO 1911

Omakotisäätiö on yhteiskunnallinen yritys. Säätiön toiminta on perustunut hyvän tekemiseen jo vuodesta 1911, kun metodistit perustivat Viipuriin kahdellatoista markalla orpokodin. Vuonna 1963 säätiön toiminta keskittyi Puotilaan. Siitä lähtien säätiön tavoitteena on ollut tuottaa laadukasta hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneelle väestölle yhdenvertaisesti.

Ota yhteyttä