Omakotisäätiö logo

Olemme siellä missä ikäihmisetkin - näkyvällä toiminnalla yksinäisyyttä vastaan

Birgitan oma Berninpaimenkoira toimii jäänmurtajana ja hänestä onkin tulossa kohtaamiskoira Omakotisäätiölle. Eläimen läsnäolo luo turvallisuuden tunteen ja usein juttu saattaa lähteä helpommin liikkeelle koiraa rapsutellessa.

Omakotisäätiön senioritoiminta sai alkunsa vuonna 2018, jolloin säätiön toimintaa pyrittiin uudistamaan, jotta voitaisi tavoittaa alueen yksinäisiä ikäihmisiä. Siitä sai alkunsa ensin 3,5 vuotinen KANTO-hanke, jota seurasi hyvien tuloksien saattelemana jatkuva STEA-rahoitteinen toiminta. Juttelimme senioritoiminnan kehittämiskoordinaattorina toimivan Birgitan kanssa mitä kaikkea senioritoiminta nykyään pitää sisällään.

 

- Me haluamme olla ja näkyä siellä, missä ikäihmiset ovat. Etsivä vanhustyö on koko toiminnan kulmakivi. Pyrimme tavoittamaan mahdollisimman suuren joukon ikäihmisiä ja luomaan yhteisöllisyyttä, ettei kenenkään tarvitse olla yksin. Merkittävin ja usein toistuva palaute onkin ollut, kuinka merkityksellistä on kokea kuuluvansa johonkin. Tämän vuoksi me tätä työtä teemme.”

Näin tiivistää senioritoiminnan kehittämiskoordinaattori Birgitta heidän toimintansa perusperiaatteita.

 

Birgitta aloitti Omakotisäätiössä Kanto-hankkeessa vuonna 2018 ja on jatkanut senioritoiminnan kehittämistä ja ideoimista yhdessä tiiminsä kanssa. Nykyiseen hankkeeseen liittyy hyvin tiiviisti kaupungin rahoittama liikkumista edistävä hanke, jolla rohkaistaan ikäihmisiä lähtemään ulos kodeistaan.

- Mikäli yksin lähteminen on haasteellista, me voimme vaikka mennä hakemaan ikäihmisen kotoa. Ja nyt suunnittelemme yhteistyökumppaneiden kanssa taloyhtiöissä tapahtuvaa senioritoimintaa, jolloin kotoa ei tarvitse lähteä kauas. Löydämme kyllä ratkaisut, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Sanommekin, että toimintamme on seinätöntä, menemme ulos ja jalkaudumme alueelle.

 

Etenkin alussa työ vaati todella paljon tiedottamista, olihan Omakotisäätiö tuolloin tunnettu asumispalveluistaan eikä niinkään ulkopuolisille tarjottavista palveluista. Sinnikäs tiedottaminen, jalkautuminen sinne missä ikäimiset käyvät sekä yhteistyö eri tahojen kanssa on tuottanut tulosta. Nykyään yhteistyötahoilta tuleekin paljon ohjauksia ja vinkkejä yksinäisistä ikäihmisistä.

- Me sitten olemme yhteydessä näihin ikäihmisiin. On parempi, että vastuu yhteydenotosta jää meille ei ikäihmiselle itselleen, sillä välillä pelkkä soittaminenkin voi olla vaikeaa. Yleensä henkilöt ovat sellaisia, joilla ei vielä ole tarvetta kotihoidolle, mutta seuraa ja rytmiä arkeen kaivataan. Tämä on juuri sitä ennaltaehkäisevää toimintaa.

 

Nykyisin Omakotisäätiön senioritoiminta on monipuolista. Etsivä vanhustyö on yksi iso osa ja sen lisäksi mm. viikkottaiset aktiviteetit aina tuolijumpasta ajattelijoiden klubiin tuovat rytmiä ikäihmisten arkeen. Ideat erilaisiin aktiviteetteihin lähtevät usein ikäihmisiltä itseltään ja myös työntekijöiden pitkä kokemus alalta on kullanarvoista toimintaa kehitettäessä.

- Ikäihmiset ovat nimenneet itse “Ideapuodin”, se on ryhmä, jossa osallistujat yhdessä ideoivat ja kehittävät toimintaa. Myös muut ryhmät vaikuttavat hyvin paljon siihen, mitä kaikkea tehdään. Ideapuodin osallistujat ovat hyvin sitoutuneita toimintaan ja aina mahtuu uusia ideoijia mukaan.


Tekemistä joka arkipäivälle

 

Viikkokalenterista näkee monipuoliset aktiviteetit, joita on jokaiselle arkipäivälle. Erityisen suosittuja ovat;  Ajattelijoiden klubi, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista yhdessä. Osallistujat ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja kuinka ikäihmisten asemaa voidaan parantaa. Syksyllä käynnistyi valokuvausryhmä, jonka vetäjä löytyi vapaaehtoisten joukosta. Myös Ukkoryhmä on kestosuosikki.

- Ryhmä on melko pieni, mutta siellä on syntynyt syviä ystävyyksiä ja tapaamisia on tiettävästi myös varsinaisen toiminnan ulkopuolella mm. biljardin parissa.

 

Birgitta myös korostaa, että heille saa kertoa ideoita mihin kaipaa senioritoimintaa. Esimerkiksi yhteistyö taloyhtiöiden kanssa on alkanut tällaisesta ideasta. Toimintaa halutaan lähelle kotia.

- Meillä on myös vapaaehtoisia toimijoita, niin kutsuttuja agentteja, jotka vievät viestiä toiminnasta omille tuttavilleen ja ystävilleen. Kun kiinnostusta herää, me jälleen soitamme ja kerromme lisää toiminnasta.

 

Vaikka paljon on tehty niin kehitettävääkin riittää.

- Olemme havainneet tarpeen henkilökohtaisille vapaaehtoisille juttukavereille. Tämä olisi arvokas palvelu sellaisille ikäihmisille, joiden on vaikea lähteä pois kotoa. Tätä pohdimme nyt yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Siihen sisältyisi kevyt käytännönläheinen perehdytys vapaaehtoisille; miten tuet ikäihmistä liikkumisessa, miten kannustat lähtemään ulos ja millaisista merkeistä on syytä huolestua.

 

Toinen nyt jo suosiotaan nostanut teema on luontolähtöinen toiminta.

- Usein ikäihmisillä on valtavasti tietoa lähiluonnosta ja -ympäristöstä. He voisivat hyvinkin kertoa nuoremmille oman lähiluonnon kasveista ja historiasta.

 

Joten hanke on saamassa monipuolisesti jatkoa ja palvelu kehittyy. Uusia vapaaehtoisia mahtuu mukaan ja senioritoiminnasta kannattaa kertoa laajasti omille tuttavapiireilleen.


- Terveisiä haluan lähettää niin vapaaehtoisuutta miettiville kuin seuraa kaipaaville ikäihmisille. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Vapaaehtoisena voi toimia omien aikataulujen mukaan ilman pitkiä sitoutumisia. Ja kaikille ikäihmisille löydämme kyllä sopivan keinon päästä mukaan yhteisölliseen toimintaan.

 

 

Yhteisöllinen toiminta on erittäin tärkeää yksinasuville ikäihmisille ja se lisää hyvinvointia. Yksinäisyys on yksi suurimmista ikäihmisten jaksamiseen ja mielenterveyteen vaikuttavista asioista. 80% senioritoimintaan osallistuneista on sanonut yksinäisyyden olevan isoin ongelma heidän arjessaan.


“On tärkeää kuulua johonkin ja saada elämään asioita, joita odottaa.”


Lisätietoa senioritoiminnasta löydät täältä.