Omakotisäätiö logo

Ryhmäkodit

Meille tämä on työpäivä, asukkaille tämä on elämää.


Ryhmäkotimme sijaitsevat kahdessa talossa merellisessä Puotilassa. Mäntylän ryhmäkodit Vanamo ja Malva sekä Merilän ryhmäkodit Aallokko, Kaislikko ja Rantaniitty, ovat koti yhteensä 75 muistisairaalle ikäihmiselle.

Vaikka pelisäännöt ovat kaikille yhtiset, on jokainen ryhmäkoti oma, kotoisa yksikkönsä ja ennen kaikkea henkilökuntansa ja asukkaidensa näköinen.

 

Panostamme ryhmäkodeissa työhyvinvointiin. Meillä on käytössä työvuorosuunnittelu, joka tukee jokaisen jaksamista. Työhyvinvointia mittaavassa kyselyssä ryhmäkotien työtyytyväisyyden keskiarvo keväällä 2023 oli 4,2/5.

 

Olemme koulutus- ja kehitysmyönteisiä. Liikkuva kivi ei sammaloidu, ja tietojaan päivittävä hoitaja ei homehdu! Mahdollistamme monipuolisen kouluttautumisen tukemaan omaa, yksilöllistä urakehitystä. Urakehitysmallin avulla hoitaja voi myös tietoja, taitoja ja vastuuta kartoittamalla ansaita työstään paremman korvauksen.

 

Henkilöstömitoituksemme on kaikissa ryhmäkodeissa 0,7 – 0,72. Aamuvuorossa ja iltavuorossa on kussakin kolme hoitajaa. Yövuorossa on jokaisessa ryhmäkodissa yksi hoitaja. Vakituisen henkilöstön lisäksi meillä on oma, varsin vakiintunut keikkalaisrinki, joten töitä tehdään tuttujen hoitajien kanssa. Lisäksi moniammatillisessa tiimissä kanssamme häärää lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita, laitoshuollon kiertävä yksikkö sekä fysioterapeutti ja virikeohjaaja.

koira1
aallokko2
aallokko3
aallokko4
aallokko5
aallokko6
aallokko7
aallokko8
aallokko9
aallokko10
aallokko11
aallokko12
aallokko13
aallokko14
aallokko15
aallokko16
aallokko17
aallokko18
aallokko19
aallokko20

Omakotisäätiö yrityksenä

Omakotisäätiö on voittoa tavoittelematon yritys. Säätiö on toiminut Puotilassa vuodesta 1963. Säätiö tuottaa palveluja ikäihmisille: kotihoitoa ja muuta toiminnallisuutta ikäihmisten koteihin, erilaisia asumismuotoja ja ympärivuorokautista hoivaa. Palvelulupauksensa toteutukseen säätiö tarvitsee ammattitaitoisia ja työhönsä sitoituneita työntekijöitä. Yhteiskunnallisena yrityksenä säätiö tuottaa palvelunsa vahvan arvoperustan pohjalta: yksilöllisyys, vastuullisuus ja inhimillisyys.


Työkaverit 90

Urasivusto

Työkaverit

Työyksiköt

Ryhmäkodit

Kotihoito